เพียว สุธีร์ โยคะ

comments Comments Off
By admin, February 3, 2010
suthee13

ยินดีต้อนรับสู่ เพียว สุธีร์ โยคะ

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สุธีร์ พันทอง ผู้มากด้วยประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับจากลูกศิษย์มากมาย หลักการสอนของอาจารย์สุธีร์ มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ฝึกถึงประโยชน์ทางสรีรศาสตร์ที่ได้จากการฝึกอาสนะท่าต่างๆ และการกำหนดลมหายใจที่ก่อให้เกิดสมาธิ เพื่อให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และแท้จริง อาจารย์ได้เรียบเรียงท่าฝึกโยคะให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทย ทำให้ผู้ฝึกสามารถฝึกได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่เมื่อยล้า และได้รับประโยชน์เต็มที่จากการฝึก ผู้ฝึกหลายท่านชื่นชอบในลำดับท่าของอาจารย์ จนเป็นที่มาของคำว่า “โยคะแบบอาจารย์สุธีร์”

“ปัจจุบันโยคะเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ผมในฐานะอาจารย์สอนโยคะที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะ ซึ่งเริ่มแรกผมทดลองฝึกโยคะเพื่อลดน้ำหนัก แต่ผมกลับพบว่าสิ่งที่ได้รับนั้นมีมากกว่า นอกจากน้ำหนักจะลดลงแล้ว สุขภาพด้านอื่นๆ ของผมก็ดีขึ้นตามลำดับ

ผมจึงศึกษาการฝึกโยคะอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกโยคะ และเพื่อสืบทอดการเล่นโยคะอย่างถูกวิธีแก่ผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีเหมือนผมไ้ด้เช่นเดียวกัน

ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกโยคะ ติดต่อผมได้ที่เพียวสุธีร์โยคะเลยนะครับ ผมและอาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับ”